Умій читати книжку

21.01.2014 10:06

Зверни увагу:

на автора книжки, її назву; на загальний зміст книжки; на думки і вчинки героїв, працю; на найцікавіші епізоди; на красу описів людини у праці.

Під час читання:

найцікавіші думки, описи, епізоди; перелік подій, що стосуються головного героя; перелік подій, пов'язаних з працею людей; перелік місць, де відбувалися події.

Як писати відгук на книжку:

перш ніж писати відгук, переглянь книжку і перевір себе ще раз.

Відгук пиши самостійно: чим правдивіший він буде, краще. Відгук не повинен передавати зміст книжки.